SociálnE SIETE, Shell

Ako sme zvýšili predaj o 15%

Si srdcom aj dušou fanúšik príbehov? Chceš pracovať na klientoch ako sú L’Oréal Paris, HP alebo Continental?

S čím vám
pomôžeme?

Si srdcom aj dušou fanúšik príbehov? Chceš pracovať na klientoch ako sú L’Oréal Paris, HP alebo Continental?

0
Úspešných kampaní
0
Špecialistov
Príbehov
0
Dát, z ktorých tvoríme Index
Service_detail (1)

Komu sme už pomohli šíriť príbeh?

Čo vás často zaUjímA?

Ako dlho dopredu plánovať aktivity na sociálnych sieťach?

Čas potrebný na prípravu kampane sa odvíja od náročnosti požadovaného riešenia. V naliehavom prípade je možné reagovať na aktuálnu situáciu v horizonte hodín (nie je možné garantovať). Rozumný čas na plánovanie, prípravu a spustenie pravidelnej komunikácie je cca 2 – 3 týždne.

Ako budeme spoločne postupovať?

Poďme naplánovať aj vašu kampaň

Máte skvelý produkt či službu? Ale stále vás nie je vidieť? Poďme to spoločne zmeniť.

Rectangle 223